Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителен надзор по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Калояново.

Документите за участие в обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Протокол №1 от 21.05.2018 г..pdf)Протокол №1 от 21.05.2018 г..pdf 2758 КБ2018-05-23 14:36
Свали този файл (Информация до АОП.pdf)Информация до АОП.pdf 2519 КБ2018-04-04 14:36
Свали този файл (Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf)Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 5343 КБ2018-04-04 13:13
Свали този файл (Указания за участие.pdf)Указания за участие.pdf 6544 КБ2018-04-04 13:13
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 2198 КБ2018-04-04 13:13
Свали този файл (Проект на Договор.pdf)Проект на Договор.pdf 6399 КБ2018-04-04 13:12
Свали този файл (Образци.rar)Образци.rar 606 КБ2018-04-04 13:11