Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на хранителни продукти в детските и социални заведения на територията на община Калояново.

Документите за участие в поръчката са приложени като прикачени по-долу файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - АОП.pdf)Решение за откриване на процедура - АОП.pdf 2491 КБ2018-08-03 12:40
Свали този файл (Обявление за поръчка - АОП.pdf)Обявление за поръчка - АОП.pdf 5143 КБ2018-08-03 12:40
Свали този файл (Решение № 262 от 03.08.2018 г. - Административен акт.pdf)Решение № 262 от 03.08.2018 г. - Административен акт.pdf 605 КБ2018-08-03 12:39
Свали този файл (Документация за участие.pdf)Документация за участие.pdf 14210 КБ2018-08-03 12:39
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 8849 КБ2018-08-03 12:39
Свали този файл (Проект на договор - Образец №6.pdf)Проект на договор - Образец №6.pdf 10709 КБ2018-08-03 12:39
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 213 КБ2018-08-03 12:38