Покана до определени лица за участие в обществена поръчка с предмет:

 

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на територията на община Калояново – с три обособени позиции, както следва:

 

  1. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Дуванлии, община Калояново.
  2. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Житница, община Калояново.
  3. Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Калояново

Срок за получаване на офертите- дата 11.12.2018 г., час: 17:30 ч.

Дата и час на отваряне на офертите - дата 12.12.2018 г., час: 11:00 ч.

Място на отваряне на офертите - с. Калояново, пл. Възраждане, №6, етаж 3, заседателна зала

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение №434 от 04.12. 2018 г..pdf)Решение №434 от 04.12. 2018 г..pdf 824 КБ2018-12-04 12:19
Свали този файл (Покана за участие в обществена поръчка.pdf)Покана за участие в обществена поръчка.pdf 7314 КБ2018-12-04 12:16
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 2658 КБ2018-12-04 12:16
Свали този файл (Проект на договор за обществена поръчка.pdf)Проект на договор за обществена поръчка.pdf 2993 КБ2018-12-04 12:15
Свали този файл (Образци.rar)Образци.rar 34 КБ2018-12-04 12:15