Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на СМР за строеж : Рехабилитация на улица „Й. Йовков” от о.т. 31 до о.т. 33 в село Дуванлии, община Калояново.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава срока за подаване на оферти: до 17:30 ч. на 15.08.2019 год. / четвъртък/

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Информация до АОП за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Информация до АОП за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 2122 КБ2019-08-12 17:21
Свали този файл (Съобщение за удължавена срока за получаване на оферти.pdf)Съобщение за удължавена срока за получаване на оферти.pdf 431 КБ2019-08-12 17:21
Свали този файл (Информация до АОП.pdf)Информация до АОП.pdf 2155 КБ2019-08-02 12:41
Свали този файл (Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf)Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 7093 КБ2019-08-02 12:06
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 12615 КБ2019-08-02 12:05
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 4943 КБ2019-08-02 12:05
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 73 КБ2019-08-02 12:05
Свали този файл (Инв. проект.rar)Инв. проект.rar 3853 КБ2019-08-02 12:05