Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на територията на община Калояново – с шестнадесет обособени позиции, както следва:


 1. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Калояново, община Калояново.
 2. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Дълго поле, община Калояново.
 3. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Ръжево Конаре, община Калояново.
 4. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Дуванлии, община Калояново.
 5. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Житница, община Калояново.
 6. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Ръжево, община Калояново.
 7. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Иван Вазово, община Калояново.
 8. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Черноземен, община Калояново.
 9. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Долна махала, община Калояново.
 10. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Горна Махала, община Калояново.
 11. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Песнопой, община Калояново.
 12. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Сухозем, община Калояново.
 13. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Бегово, община Калояново.
 14. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Главатар, община Калояново.
 15. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Отец Паисиево, община Калояново.
 16. Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Калояново.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП -срок за подаване на оферти - до 17:30 ч. на 19.09.2019 г./четвъртък/

документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 731 КБ2019-09-16 17:06
Свали този файл (Информация до АОП за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Информация до АОП за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 1357 КБ2019-09-16 17:06
Свали този файл (Информация АОП.pdf)Информация АОП.pdf 1406 КБ2019-09-05 12:15
Свали този файл (Обява по чл. 20, ал. 3.pdf)Обява по чл. 20, ал. 3.pdf 8640 КБ2019-09-05 12:07
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 3701 КБ2019-09-05 12:06
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 3486 КБ2019-09-05 12:06
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 125 КБ2019-09-05 12:06