Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Корекционни мероприятия и укрепване левия бряг на р. Стряма след съществуващия мост в землището на село Песнопой, община Калояново.

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.