Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на обекти на община Калояново”

Документите за участие в обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение №158 от 29.05.2017 год. -Административен акт.pdf)Решение №158 от 29.05.2017 год. -Административен акт.pdf 638 КБ2017-06-01 11:10
Свали този файл (Решение за откриване на процедура до АОП.pdf)Решение за откриване на процедура до АОП.pdf 2355 КБ2017-06-01 11:10
Свали този файл (Обявление за поръчка.pdf)Обявление за поръчка.pdf 5137 КБ2017-06-01 11:10
Свали този файл (Документация за участие в открита процедура.pdf)Документация за участие в открита процедура.pdf 18953 КБ2017-06-01 11:09
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 122 КБ2017-06-01 11:09