Община Калояново има намерение да обяви обществена поръчка с предмет : „Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващ училищен физкултурен салон в УПИ IХ-училище, кв. 32 по КРП на с. Житница, община Калояново “.

 

Съгласно чл.21, ал.2 от ЗОП, Възложителят изчислява/определя прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации.

 

В тази връзка бихме искали да ни представите оферта за извършване на строително-монтажните дейности по приложените технически спицификации и количествени сметки (КС).

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Покана за участие в пазарни консултации.pdf)Покана за участие в пазарни консултации.pdf 1004 КБ2019-05-13 13:36
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 11831 КБ2019-05-13 13:36
Свали този файл (Образец на Оферта.doc)Образец на Оферта.doc 165 КБ2019-05-13 13:35