Община Калояново има намерение да обяви обществена поръчка с предмет : Реконструкция и изграждане на енергоспестяващо LED улично осветление на територията на община Калояново “.

 

Съгласно чл.21, ал.2 от ЗОП, Възложителят изчислява/определя прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации.

 

В тази връзка бихме искали да ни представите оферта за извършване на строително-монтажните дейности по приложените технически спицификации и количествени сметки (КС).

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Покана за участие в пазарни консултации.pdf)Покана за участие в пазарни консултации.pdf 987 КБ2019-05-10 10:56
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 7822 КБ2019-05-10 10:56
Свали този файл (Образец  - Оферта.doc)Образец - Оферта.doc 165 КБ2019-05-10 10:55