Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР за строеж: „Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващ училищен физкултурен салон в УПИ IХ-училище, кв. 32 по КРП на с. Житница, община Калояново”.

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Информация за публикувана обява.pdf)Информация за публикувана обява.pdf 915 КБ2019-07-09 15:35
Свали този файл (Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3.pdf)Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3.pdf 7339 КБ2019-07-09 15:17
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 4689 КБ2019-07-09 15:17
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 70 КБ2019-07-09 15:17
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 660 КБ2019-07-09 15:17
Свали този файл (Разрешително за строеж.pdf)Разрешително за строеж.pdf 862 КБ2019-07-09 15:17
Свали този файл (част  Архитектурна.rar)част Архитектурна.rar 13136 КБ2019-07-09 15:17
Свали този файл (част  Електрическа.rar)част Електрическа.rar 9446 КБ2019-07-09 15:16
Свали този файл (част ВИК.rar)част ВИК.rar 14492 КБ2019-07-09 15:16