Покана за участие в процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Строителство на обект: „Аварийно укрепване, почистване и възстановяване десния бряг на р. Стряма над съществуващия мост в землището на с. Ръжево Конаре, Община Калояново

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - АОП.pdf)Решение за откриване на процедура - АОП.pdf 3306 КБ2019-07-12 17:05
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - Административен акт.pdf)Решение за откриване на процедура - Административен акт.pdf 1480 КБ2019-07-12 17:05
Свали този файл (Покана за участие.pdf)Покана за участие.pdf 15050 КБ2019-07-12 17:04
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 5759 КБ2019-07-12 17:04
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 2929 КБ2019-07-12 17:04
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 124 КБ2019-07-12 17:04
Свали този файл (ekspertiza.pdf)ekspertiza.pdf 2132 КБ2019-07-12 17:02
Свали този файл (Хидро-геоложки доклад.pdf)Хидро-геоложки доклад.pdf 8401 КБ2019-07-12 17:02
Свали този файл (Пран за управление на стр. отпадъци.pdf)Пран за управление на стр. отпадъци.pdf 8442 КБ2019-07-12 17:02
Свали този файл (инв. проект VI.rar)инв. проект VI.rar 4832 КБ2019-07-12 17:02
Свали този файл (инв. проект IV.rar)инв. проект IV.rar 13875 КБ2019-07-12 17:01
Свали този файл (инв. проек II.rar)инв. проек II.rar 6873 КБ2019-07-12 17:01
Свали този файл (Инв. проект I.rar)Инв. проект I.rar 12539 КБ2019-07-12 17:01
Свали този файл (Експертиза.pdf)Експертиза.pdf 810 КБ2019-07-12 16:59
Свали този файл (Доклад пазарно проучване.pdf)Доклад пазарно проучване.pdf 1676 КБ2019-07-12 16:59