Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на хранителни продукти в детските и социални заведения на територията на община Калояново

Срок за подаване на оферти - 02.11.2018 г. до 17:30 ч.

Дата на отваряне на офертите - 05.11.2018 г. - 11:00ч.

Място на отваряне на офертите - с. Калояново, област Пловдивска, пл. Възраждане №6, административна сграда на община Калояново, етаж III, Заседателна зала.

Документите за участие в обществената поръчка са приложени като прикачени  файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение №349 от 12.10.2018 г.- Административен акт.pdf)Решение №349 от 12.10.2018 г.- Административен акт.pdf 843 КБ2018-10-12 11:32
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - АОП.pdf)Решение за откриване на процедура - АОП.pdf 2861 КБ2018-10-12 11:32
Свали този файл (Обявление за поръчка - АОП.pdf)Обявление за поръчка - АОП.pdf 5149 КБ2018-10-12 11:31
Свали този файл (Документация за участие в обществена поръчка.pdf)Документация за участие в обществена поръчка.pdf 14204 КБ2018-10-12 11:31
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 8715 КБ2018-10-12 11:31
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 8350 КБ2018-10-12 11:30